Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Otanmäki kyläyhdistys ry.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoittamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Jaa tämä sivu