Työnjohtajat ja teknilliset toimihenkilöt

Puheenjohtaja, teknikko Väinö Pirinen:

Tulkoon nyt tässä aivan alkuun mainituksi, että me olemme saaneet vuokratuksi yhtiön kesäparatiisista, Ollikan saaresta tontin, jolle rakennamme omaa taloa. Sisustustyöt ovat käynnissä ja saunassa kylvettiin viime kesänä joka päivä, Rakennustöitä on tehty pääasiassa talkoovoimin ja majaan tulee mm. keittiö, pirtti ja makuuhuoneita. Rakennus valmistuu ensikesänä. Piirustukset ovat laadittu jäsenten laatimien luonnosten mukaan.

Naisjaosto on toiminnassa mukana. He pitävät ompeluiltojaan ja muita illan istujaisiaan; he ovat näet luvanneet kalustaa majan. Tämäntapainen majayritys on laatuaan ensimmäinen Ollikassa.

Talvisin kokoonnutaan kerran kuukaudessa kokoukseen, mutta nyt Ollikan-retket ovat suunnitteilla myös  talvisin. Onpa aiottu pyytää majalle yhtä yhtiön harrastushiihtolaatikoistakin. Osastojen välisiin hiihtoihin osallistutaan, mutta samalla ratkaistaan, minkä osaston teknilliset toimihenkilöt ovat parhaita. Rikastamolla ja kaivoksella on jo yksi kiinnitys ”tuntemattoman” lahjoittajan pokaaliin.

Ammattitaidon kohottamiseksi on vierailtu vastaavissa kajaanilaisissa ja oululaisissa kerhoissa sekä päivävastoin. Suunnitteilla on nyt myös vastaava toiminta Outokummun kanssa.

Teknilliset toimihenkilöt kuuluvat samannimiseen koko maata käsittävään liittoon ja se on paitsi ammatillinen, myös palkkapoliittinen järjestö Järjestön henki on kokoavaa, avustavaa, tukevaa ja suhteita kehittävää. yhdistys on toiminut Otanmäessä kolme vuotta. Jäseniä on 45 Näistä on poikamiehiä puolenkymmentä, joten ” naisvahvuus” on 40.

Virkailijakerho

Puheenjohtaja, tekn.lis. Urmas Runolinna

Toimintamme on melko hiljaista; näkyvimpänä pistää silmään jokavuotinen pikkujoulu. Toiminnan hiljaisuus johtuu huoneiston puutteesta. Ei työmaaruokala pysty korvaamaan viihtyisiä koteja. Vuosi sitten ”yhtyneet kerhot” neuvottelivat kerhohuonekysymyksestä, mutta ainakin toistaiseksi vielä ollaan samassa pisteessä kuin silloinkin. Virkailijakerhoon kuulu yli 100 jäsentä. Otanmäki Oy:n kaikki virkailijat ja alueen opettajat kuuluvat kerhon jäsenyyteen. Myös otanmäkeläisten liikkeiden henkilökunta on mukana.

Mannerheim-liiton Otanmäen paikallisosasto

Puheenjohtaja, ekonomi Erkki Saloranta

Osasto on toiminut vuodesta -53 lähtien. Jäsenmäärä on n. 100. uimakoulutoiminta on ollut tapetilla alusta lähtien vaikka vedet ovatkin yhdyskunnasta kaukana. Kouluja on voitu pitää yhtiön suopean suhtautumisen, kuljetuksen järjestämisen, ansiosta Ryynäsjärvellä viime kesää lukuun ottamatta, jolloin ei ollut opettajaa. Osasto on jopa kouluttanut Vuokatilla uimaohjaajia ohjaajapulan poistamiseksi. Vaikeuksiin joutuneita perheitä on autettu.

Suurimmaksi avustustoiminta paisui yleislakon aikana, jolloin tarjottiin 2.132 ilmaista ateriaa alle kouluiän oleville lakkolaisperheiden lapsille. Tämä kaikki maksoi paljon – kiitos ”tuntemattomien” hyväntekijöiden. Työmaahuolto huolehti ruoan valmistamisesta ja jakamisesta. Kahtena vuotena on ollut puistotätitoimintaa. Aluksi puistotätiä pidettiin sos.dem. työväenyhdistyksen naisten kanssa yhdessä. Puistotädin puute on nyt lopettanut toistaiseksi toiminnan.

Kaikki maksaa – mistä rahat. Naisten salainen ase – ompeluillat mainittakoon aluksi myyjäisineen. Lastenjuhlia on pidetty vuorotellen partiolaisten kanssa. Lisänä rikka rokassa – niin myös jäsenmaksut.

Mutta osasto on löytänyt Otanmäestä myös ”kultaa”, jokavuotiset vappumarkkinat viuhkoineen, kukkasineen ja ilmapalloineen. Joulun aikaan on myyty Otanmäki-aiheisia joulukortteja.

Toiminta suunnitelmista mainittakoon edellä mainittujen lisäksi leirit ja kurssit sekä mahdollisesti myös kasvatuskerhotoiminta.

Otanmäen Mannerheim-liittolaisilta ei näy puuttuvan ideoita rahojen kokoamiseksi. Otanmäenkin naiset ovat naisia – he pitävät pukuesittelyistä: ja miehet ovat miehiä – he pitävät mannekiineista. Tänä vuonna järjestettiin Otanmäen ensimmäinen pukuesittely kajaanilaisten liikkeiden myötävaikutuksella. Mannerheim-liiton Otanmäen osasto sai sievoiset lisätulot.

Osasto suunnitteli myös keskosten kuljetuslaatikon hankkimista. Sitten kuultiin Kainuun synnytyslaitoksen happikaappihankkeesta ja keskosten kuljetuslaatikkoa varten kootut 20.000 markkaa luovutettiin tähän tarkoitukseen.

Otanmäen reserviupseerikerho

Puheenjohtaja, ekonomi Erkki Saloranta:

Kerhoon kuuluvat lähes 100-prosenttisesti kaikki Vuolijoen reservin upseerit, joista valtaosa asuu Otanmäen alueella. Vuosittain on pidetty pari esitelmä- ja elokuvatilaisuutta esim. viime sotien tapahtumista. Liikunnan harrastamiseen uhrataan paljon aikaa. Maastossa on suoritettu paikottelua. Piirin massahiihtoihin on osallistuttu ja mm. kiertopalkintona ollut Vuohengin pokaali katkaistiin. Koko piirin suunnistuskilpailut pidettiin viimeksi Otanmäessä. Suunnistettaessa on toimittu Teräksen kanssa käsikädessä; reservin upseerit toimivat ratamestareina Teräksen kilpailuissa ja päinvastoin. Tänä vuonna on rakennettu ampumarataa metsästysseuran kanssa.

Reservialiupseerikerhon perustaminen on suunnitteilla. Edelleen osallistutaan piirin järjestämiin retkeilyihin ja muihin tilaisuuksiin. Kerhoon kuuluu 28 jäsentä.

Otanmäen sotainvalidit

Kuuluvat Vuolijoen alaosastoon, ja keräykset ja muu toiminta on kytkeytynyt sen yhteyteen. Sotainvalideja on Otanmäessä toistakymmentä ja yhtiö työvoimaa sijoittaessaan on suhtautunut heihin suopeasti.

Laulu-Veikot

Puheenjohtaja, dipl.ins. Martti Merenmies:

Kuoro on toiminut vuodesta -52 lähtien. Sivulliset sanovat suht.koht. menestyksellisesti. Kuoroon kuuluu 20 – 30 laulajaa. Esiintymiset ovat yleensä rajoittuneet omiin tilaisuuksiin, mutta matineoitakin on pidetty. Johdin kuoroa tähän toimintakauteen saakka, mutta nyt opettaja Väinö Rytkönen on astunut remmiin. Huomattavin syyskauden kuoromme esiintyminen oli itsenäisyyspäivän juhlassa. Kuorossa on laulajia kaikilta osastoilta ja näin ollen myös vuorotyöläiset ovat mukana. Tämä haittaa harjoituksia, mutta hyvin on kuitenkin tuumailemalla selvitty. Kuorossa vietämme pikkujoulua – kuinkas muuten, mutta me vietämme sitä vasta helmikuussa. Tällöin valitaan myös kauden kuplettimestari. Tällä kertaa tätä titteliä kantaa sähköasentaja Pentti Auranen.

Meillä Otanmäessä on ollut myös sekakuoro, jonka perusti op. Rauha Kauranen. Kuoro eleli vuoden -54 aikoihin kukoistuskauttaan, jolloin se teki retken Sotkamoon op. Leskisen johdolla. Nyt koko kuorosta ei ole kuulunut mitään. Toisaalta olen kuullut huhuja että naiset perustaisivat oman kuoronsa. Myös orkesteri on toiminut Otanmäessä op. Karivuon aikana.

Naiskuoro

Johtaja, asuntolanhoitaja Saima Kuivinen

Kun sekakuoro kuoli, jäivät naiset ilman kuoroa. Olla se kuitenkin pitää ja niin kokoonnuttiin naisissa yhteen. Saman hengen voimalla on pari kautta laulaa luriteltu – omaksi iloksemme.

Lähetys- ja diakoniapiiri ja Raamattupiiri Kainuun sanomat 14.12.1957 

Diakoni Rauni Martikainen

Kokoonnumme kerran viikossa ompeluseurojen merkeissä. Aikaansaannokset myydään myyjäisissä. Viimeksi tällaiset pidettiin viime sunnuntaina.

Raamattupiirin toiminta nyt syksyn ajan on ollut pysähdyksissä, mutta jälleen joulun jälkeen aloitetaan.

Aikuisten askartelupiiri

Aloittaa keväällä ”mosaiikkikuukauden” nimissä. Seuraava kuukausi on ”muovailukuukausi” ja sitten ”rottinkikuukausi” jne. Kuinkin kuukauden aikana työskennellään jo kuukauden nimestäkin selville saatavan materiaalin parissa

Partiotyttöjen äitikerho

Kokoontuu joka toinen torstai ja mukana on runsaasti äitejä. Nämä kaikki seurakuntatyöhön liittyvät kerhot kokoontuvat kodissani määräiltoina, koska seurakunnalla ei ole tiloja aikuisten työtä varten. Pyhäkoulut on pidetty kansakoululla. Ohjaajina ovat olleet op Kauranen, laborantti Virtanen ja neiti Rönty sekä minä.

Kainuun Katajat

Otanmäki Oy on antanut hyvän parakin partiolaisten käyttöön. Toinen pää rakennuksesta on pojilla ja toinen tytöillä. Kainuun katajissa, joka on tyttölippukunnan nimi on mukana 90 tyttöä. Vartiot kokoontuvat parakilla, Kellopirtillä. Tonttuparvi kokoontuu lippukunnan johtajan asunnossa, koska Kelopirttiä ei millään opilla saada enää enemmän kuormitetuksi. Viikossa näet on vain seitsemän iltaa.

Parakki on meille kullan arvoinen. Yhtiö on muutenkin tukennut toimintaamme. Myös tyttöjen äidit ovat toiminnassa mukana. Tätä kuvastaa mm. äitien ilmoittautuminen suunnitteilla oleville järjestön kipinäkursseille johtajapulan poistamiseksi. Toivottavasti nämä kurssit saadaan nyt järjestetyksi. Johtajapulma on vaikea. Keväällä tontut sentään saadaan jaetuksi kahteen parveen koska sen verran on luvassa johtaja-apua.

Partiotytöt askartelevat lippukunnan johtajan keittiössä. Parhaillaan mosaiikki- ja savityöt ovat tapetilla. Keittiö ei ole suuruudella pilattu, mutta vapaus korvaa kuitenkin jossain määrin ahtauden. Tytöillä on vapaa pääsy askarteluhuoneeseensa milloin tahansa joko yksin tai joukolla.

Mäenpojat

Lippukunnan johtaja, varastonhoitaja Arvo Lehto

Lippukuntamme kuuluu 7 vartiota, joista yksi vaeltajavartio, 4 partiopoikavartiota ja 2 alokasvartiota. Mukana on noin 50 poikaa. vartiot kokoontuvat Otanmäki Oy:n partiolaisten käyttöön antamassa ja kunnostamassa parakissa. Yhtiö pitää edelleen huolen valosta ja lämmöstä. Kahtena kesänä on pidetty leiri Ryynäsjärvellä, jossa partiolaisilla on kunnostettuna oma kämppä. Samalle paikalle muodostuu tulevaisuudessa Otanmäen partiolaisten leirikeskus.

Lippukunta suoritti oman osuutensa poliopotilaiden hyväksi ”auttaa muita” –keräyksessä. Jamboreella Englannissa kesällä lippukunnasta oli kaksi poikaa mukana.

Kesän kilpailutoiminnasta mainittakoon suunnistuskilpailut ja vartioitten väliset partiotaitokilpailut. Vaeltajat olivat mukana, nyt ensi kerran, koko maata käsittävissä partiotaitokilpailuissa. Kokemattomia vielä oltiin, mutta siitä huolimatta tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä.

Lippukunnallamme on erittäin hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja edelleenkin parannuksia rekireitteihin mm. majojen muodossa on suunnitteilla. Olemme metsästäjien kanssa vähän ”sukulaissieluja”. Ilmeisesti sukulaisrakkaudesta meihin he ovat antaneet metsästysmajansa käyttöömme.

Piirin toiminnassa luonnollisesti olemme mukana ja osallistumme sen järjestämiin kilpailuihin ja muuhunkin toimintaan. Piirin talvimestaruuskilpailut ovat tänä talvena meidän järjestettävänämme.

Koulun kerhot

Koululta on varattu kahdeksan viikkotuntia nuorisotyöhön. Op Ilpo Rinne johtaa kerhoa, jossa on toimittu koritöiden, nahanmuotoilun ja valokuvauksen parissa. Mukana on ollut n. 20 henkeä.

Valokuvauksen harrastajat suhtautuvat Otanmäen Kamerakerhoon kuin isoon veljeen. Heidän tarvitsemansa laitteet on lainattu opettajilta. Edellä mainitut kehot on tarkoitettu etupäässä äskettäin koulunsa päättäneille.

Op. Toini Moilanen johtaa naisvoimistelijoita. Kerran viikossa kokoonnutaan. Kerho on naisen kerho; jopa jatkon tyttöjäkin on mukana.  Kevättalvella tehdään hiihtoretkiä ja myöhemmin pelataan pallopelejä. Innostus on ollut kova. Naisten voimisteluharrastus on opettaja Rauha Kaurasen alkuun panema muutamia vuosia sitten.

Nuorisonohjaaja Antti Haataja pitää miehille koululla vastaavaa kerhoa. Alkuaikoina kerhon nimenä oli Ukkomiesten jumppakerho.

Koululle on suunnitteilla myös koululaisorkesteri, joka muodostaisivat musiikin opiskelussa kyvykkäimmiksi osoittautuneet oppilaat. Oppilaille voitaisiin järjestää hankittavien soittimen avulla harrastusmahdollisuus. Op. Väinö Rytkönen joka johtaa Laulu-Veikkoja, rupeaisi ohjaamaan mahdollisesti tulevaa orkesteria.

Otanmäen järjestöt - lehtileikkeitä

Otanmäen sekakuoro esiintyy joulujuhlassa 1954, johtajana opettaja O Leskinen. valokuvaaja Hynninen
(kuva Kainuun museo)

Otanmäen sekakuoro esiintyy joulujuhlassa 1954, johtajana opettaja O Leskinen. valokuvaaja Hynninen
(kuva Kainuun museo)

Harrastuksia kaivostornin juurella Kainuun sanomat 12.12.1957

Sireenin huuto halkoo Otanmäen kaivosyhdyskunnan ilmaa. Se merkitsee työvuorojen päättymistä osalta Otanmäki Oy:n työntekijöistä he jättävät työpaikkansa joko odottamaan seuraavaa aamua tai luovuttavat välineensä toiselle vuoroa jatkamaan tulleelle. Työstä vapautuneet kiiruhtavat pesuhuoneiden kautta asuntoihinsa ja viettämään vapaa-aikaansa, mutta minne? Siellä, missä on yhdyskunta, on tavallisesti myös vapaita yhtymiä. Otanmäessä niitä on yhtä paljon kuin pienessä kaupungissa. Kukin tekee omalla sarallaan hyödyllistä työtä yhdyskunnan eteenpäin viemiskeksi. Yhteensä tällaisia yhtymiä on parisenkymmentä. Tässä numerossa aloitamme otamäkeläisten puolueettomien järjestöjen ja kerhojen esittelyn jatkamme parissa seuraavassa numerossa. Paitsi poliittiset järjestöt myös pelkät urheiluseurat sivuutamme tällä kertaa.

Jaa tämä sivu